Hartelijk welkom

EURAGA betekent „Euregionale Arbeitgeberattraktivität“ (euregionale werkgever aantrekkelijkheid). Het is een project van de onderzoeksinstituten GEMIT en NIERS van de Hochschule Niederrhein uit Mönchengladbach. Er nemen tien Duitse en Nederlandse bedrijven deel aan dit project. Het doel van het project is het vergroten van de werkgevers aantrekkelijkheid van de kleinere en middelgrote bedrijven (MKB) in het grensgebied.

Op de volgende pagina's vindt u een beschrijving van het project, onze projectpartners en de project resultaten. Met behulp van de Quick-Check kunt u uw situatie op het gebied van werven, binden en ontwikkelen van personeel evenals uw werkgever aantrekkelijkheid controleren. In de toolbox vindt u de tijdens het project ontwikkelde instrumenten, die u bij het oplossen van HR-gerelateerde problemen kunnen helpen.

Wij wensen u veel plezier op de website!

Het EURAGA team

euraga @ facebook