Project

Project beschrijving

EURAGA betekent „Euregionale Arbeitgeberattraktivität“ (euregionale werkgever aantrekkelijkheid). Het is een project van de onderzoeksinstituten GEMIT en NIERS van de Hochschule Niederrhein uit Mönchengladbach. Doel van het INTERREG IV-A project is om samen met de deelenemende bedrijven, zeven uit Duitsland en drie uit Nederland, met name hun aantrekkelijkheid als werkgever in de euregio rijn-maas-noord kritisch te bekijken.

De project partners zijn kleinere en middelgrote bedrijven (MKB). Veel van deze bedrijven ondervinden problemen om goed opgeleid personeel te vinden. Door hun ligging in het euregionale gebied ondervinden ze extra veel hinder. Immers de ligging aan de grens werkt belemmerend in hun wervingsgebied. Bovendien trekken juist de goed opgeleide jongeren weg uit de grensstreek: de zogenaamde „Brain Drain“.

Samen met de bedrijven worden er eerst de gemeenschappelijke problemen verkend. Vanuit deze situatie worden tools ontwikkeld die hen bewust maken om anders om te gaan met het inzetten van HR instrumenten. Ook worden door het instituut GEMIT workshops georganiseerd voor de deelnemende bedrijven om kennis uit te wisselen t.a.v. de gesignaleerde HR problemen. De ontwikkelde tools hebben betrekking op:

      werven van personeel (niet "high potentials", maar "right potentials")
      binden van personeel ("Ik ben trots op mijn bedrijf")
      ontwikkelen van personeel (kennis en vaardigheden)

en op de opbouw van een employer brand (beter imago bezien vanuit de positie van werknemers en sollicitanten).

De EURAGA website is ontworpen om meer MKB bedrijven in het Duits-Nederlandse grensgebied concrete tools en ondersteuning aan te bieden voor het vergroten van hun aantrekkelijkheid als werkgevers. Hiertoe dienen vooral de:

    • Quick-Check (Wat is de situatie van het bedrijf? Op welke terreinen bestaat er een noodzaak tot actie?)

       en de

    • Toolbox (Welke methoden en instrumenten kunnen het bedrijf helpen?)

Partners

Klik hier om onze projectpartners te zien

Project beschrijving

EURAGA betekent „Euregionale Arbeitgeberattraktivität“ (euregionale werkgever aantrekkelijkheid). Het is een project van de onderzoeksinstituten GEMIT en NIERS van de Hochschule Niederrhein uit Mönchengladbach. Doel van het INTERREG IV-A project is om samen met de deelenemende bedrijven, zeven uit Duitsland en drie uit Nederland, met name hun aantrekkelijkheid als werkgever in de euregio rijn-maas-noord kritisch te bekijken.

De project partners zijn kleinere en middelgrote bedrijven (MKB). Veel van deze bedrijven ondervinden problemen om goed opgeleid personeel te vinden. Door hun ligging in het euregionale gebied ondervinden ze extra veel hinder. Immers de ligging aan de grens werkt belemmerend in hun wervingsgebied. Bovendien trekken juist de goed opgeleide jongeren weg uit de grensstreek: de zogenaamde „Brain Drain“.

Samen met de bedrijven worden er eerst de gemeenschappelijke problemen verkend. Vanuit deze situatie worden tools ontwikkeld die hen bewust maken om anders om te gaan met het inzetten van HR instrumenten. Ook worden door het instituut GEMIT workshops georganiseerd voor de deelnemende bedrijven om kennis uit te wisselen t.a.v. de gesignaleerde HR problemen. De ontwikkelde tools hebben betrekking op:

      werven van personeel (niet "high potentials", maar "right potentials")
      binden van personeel ("Ik ben trots op mijn bedrijf")
      ontwikkelen van personeel (kennis en vaardigheden)

en op de opbouw van een employer brand (beter imago bezien vanuit de positie van werknemers en sollicitanten).

De EURAGA website is ontworpen om meer MKB bedrijven in het Duits-Nederlandse grensgebied concrete tools en ondersteuning aan te bieden voor het vergroten van hun aantrekkelijkheid als werkgevers. Hiertoe dienen vooral de:

    • Quick-Check (Wat is de situatie van het bedrijf? Op welke terreinen bestaat er een noodzaak tot actie?)

       en de

    • Toolbox (Welke methoden en instrumenten kunnen het bedrijf helpen?)

Partners

Klik hier om onze projectpartners te zien