Quick-Check

Met behulp van de Quick-Check kunt u zelf een inschatting maken op de volgende onderdelen: werven, binding en opleiden van personeel, beeldvorming van het bedrijf – branding.

De Quick-Check is opgebouwt uit 22 stellingen. Bij elke stelling kunt u aangeven in hoeverre dit op uw bedrijf van toepassing is. Nadat u bij elke stelling de vragen heeft beantwoord kunt u zien wat het resultaat is voor uw bedrijf. De stellingen zijn een hulpmiddel en geven een indicatie over eventuele te ondernemen actie(s).

De tools die voor u mogelijk van toepassing kunnen zijn kunt u terug vinden in onze toolbox. Ook treft u aanvullende informatie aan over bepaalde onderwerpen.

Het EURAGA team wenst u veel succes!

Met behulp van de Quick-Check kunt u zelf een inschatting maken op de volgende onderdelen: werven, binding en opleiden van personeel, beeldvorming van het bedrijf – branding.

De Quick-Check is opgebouwt uit 22 stellingen. Bij elke stelling kunt u aangeven in hoeverre dit op uw bedrijf van toepassing is. Nadat u bij elke stelling de vragen heeft beantwoord kunt u zien wat het resultaat is voor uw bedrijf. De stellingen zijn een hulpmiddel en geven een indicatie over eventuele te ondernemen actie(s).

De tools die voor u mogelijk van toepassing kunnen zijn kunt u terug vinden in onze toolbox. Ook treft u aanvullende informatie aan over bepaalde onderwerpen.

Het EURAGA team wenst u veel succes!