Toolbox

Gezondheidsmanagement

Goede arbeidsvoorwaarden en gezonde arbeidsomstandigheden worden steeds belangrijker voor bedrijven. Door goede arbeidsomstandigheden te bieden en aandacht te hebben voor de kwaliteit van leven op de werkplek, zal de gezondheid en daarmee de motivatie van werknemers verhogen. Bedrijfsgezondheidsmanagement kan o.a. een belangrijke bijdrage leveren om succesvol medewerkers aan je te binden.

 

Tools

 

De Workability Index (WAI) is een in Finland ontwikkelde vragenlijst om werkvermogen te meten. Via de WAI vragenlijst maakt de individuele werknemer een inschatting van zijn of haar werkvermogen. Dit blijkt een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst.

Het werkvermogen staat sterk in relatie tot de aard van iemands zijn werk, maar ook tot zijn of haar normen of waarden, competenties en gezondheid. Deze factoren komen terug in de vragenlijst. Uit de antwoorden op die vragen rolt een score: hoe hoger, hoe beter het werkvermogen. De WAI meet op individueel niveau, maar de uitkomsten zijn ook op groeps- en organisatieniveau te gebruiken.

Op de website www.workabilityindex.nl kunt u nalezen wat de mogelijkheden zijn en u kunt bij WAI licentienemers een meting afnemen (tegen betaling).

 

terug naar de toolbox

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over de tools, stuur ons een bericht.

Gezondheidsmanagement

Goede arbeidsvoorwaarden en gezonde arbeidsomstandigheden worden steeds belangrijker voor bedrijven. Door goede arbeidsomstandigheden te bieden en aandacht te hebben voor de kwaliteit van leven op de werkplek, zal de gezondheid en daarmee de motivatie van werknemers verhogen. Bedrijfsgezondheidsmanagement kan o.a. een belangrijke bijdrage leveren om succesvol medewerkers aan je te binden.

 

Tools

 

De Workability Index (WAI) is een in Finland ontwikkelde vragenlijst om werkvermogen te meten. Via de WAI vragenlijst maakt de individuele werknemer een inschatting van zijn of haar werkvermogen. Dit blijkt een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst.

Het werkvermogen staat sterk in relatie tot de aard van iemands zijn werk, maar ook tot zijn of haar normen of waarden, competenties en gezondheid. Deze factoren komen terug in de vragenlijst. Uit de antwoorden op die vragen rolt een score: hoe hoger, hoe beter het werkvermogen. De WAI meet op individueel niveau, maar de uitkomsten zijn ook op groeps- en organisatieniveau te gebruiken.

Op de website www.workabilityindex.nl kunt u nalezen wat de mogelijkheden zijn en u kunt bij WAI licentienemers een meting afnemen (tegen betaling).

 

terug naar de toolbox

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over de tools, stuur ons een bericht.